tisdag 16 september 2014

Auskultation

På min skola har vi fått en kvart avsatt varje vecka för auskultation. Vi kallar det auskultation istället för kollegahandledning, coachning eller kollegial handledning som det pratas mycket om just nu.

Alla pedagoger på som jobbar med år 6-9 har fått en kollega att samarbeta med. Vi ska göra fem lektionsbesök hos varandra med efterföljande samtal, alltså tio träffar under en termin. Det känns som en oerhörd lyx att få tid avsatt för att få hjälp att utveckla den egna undervisning och reflektera tillsammans med någon man inte annars har så mycket kontakt med.

Idag har jag gjort mitt första auskultationsbesök hos Jessica som är en oerhört kompetent SO- och svensklärare, till på köpet har hon en Montessoriutbildning, vilken jag är väldigt nyfiken på. Vi har fått ett relativt strikt schema vad vi ska fokusera på och den här terminen ska vi titta lite extra på lärandemiljö och individanpassningar. Exempel på frågor att fundera över är om läraren talar till eleverna på ett positivt sätt, om hen ger eleverna talutrymme och ger dem tillgång till de lärverktyg och hjälpmedel de behöver.

Föreläsning med Helen Timperley

Härom veckan hade jag förmånen att lyssna på en framstående skolforskare från Nya Zealand, Helen Timperley. Hennes områden är lärares professionella utveckling och lärande för att främja elevers lärande och utveckling.

Det är ett tag sedan jag läste Timperleys bok, Det professionella lärandets inneboende kraft. Inför föreläsningen skummade jag igenom Kommunförbundet Skånes sammanfattning av boken.

Eftersom @FrökenFlipp sammanfattat föreläsningen så bra här så tänkte jag inte lägga någon tid på det. Hon har fått med allt jag hade tänkt skriva och lite till.

Timperley har många klokheter att delge oss lärare och personligen tog jag med mig en hel del funderingar och frågeställningar från föreläsningen.

Det som främst har malt i mina tankar är frågan Är det värt att lägga tid på detta? Har allt vi jobbar med i skolan ett syfte? Timperley talade även om vikten av att veta vad man gör och man egentligen lär ut. Jag undrar hur mycket tid vi lägger i skolan på saker som egentligen inte ger något alls. När jag rannsakar mig själv under mina snart 15 år som lärare får jag dåligt samvete över alla "extrauppgifter" jag slängt ut till elever bara för att sysselsätta dem.

Pedagog Malmö har samlat några av Timperleys tankar här. Man hittar även en liten pdf-skrift på Pedagog Malmös sida.