tisdag 11 november 2014

Tankar från ett annat stadium

Som högstadielärare upplever jag att jag är väldigt fast i det stadiet i mina tankar. När jag kom som PRIOledare till Vinbergsskolan tyckte jag att det skulle bli jättespännande eftersom jag är dåligt insatt i vad som händer speciellt F-2 och fritidsverksamheten. Det har inte bara blivit så spännande som jag trodde utan jag imponeras varje dag. Vilka fantastiska pedagoger det finns. Vilka idéer och engagemang det finns.

I mina intervjuer har jag fått tagit del av hur lärarna jobbar med bokstavsinlärning och mattespråk. Jag har även sett hur glada pedagogerna är över att få vara två lärare på halvklass när eleverna lär sig bokstäver och oron som finns att man ska skära ned på detta. Jag har mött en lärare som det riktigt lös om när hon berättade om hur eleverna hittar mattespråk på andra ställen och vid andra tillfällen än i matteundervisningen. Igår träffade jag en förskolelärare som beskrev hur hon och hennes kollegor arbetar med äventyrspedagogik. Jag har inte ens stött på namnet tidigare men satt och rös när hon berättade om hur barnen fick olika uppdrag om dagarna t ex göra trianglar av pinnar och hitta alla ord som börjar på en speciell bokstav.

Jag funderar mer och mer på hur vi lärare använder pedagogiken i olika sammanhang och i olika stadier. Jag funderar på hur viktigt det är att vi delar med oss till varandra. Jag funderar på hur vi kan använda våra olika kompetenser och kunskaper på olika stadier.


Eleverna i förskoleklassen har gjort egna Pippi-ansikten och satt upp.

söndag 2 november 2014

Frågor inför utvecklingssamtal

Som jag skrivit tidigare har vi i vårt arbetslag funderat, diskuterat och stött och blött frågan om  utvecklingssamtal för våra sexor. Nya elever, inga omdömen och inte vilja gå tillbaka till de små korta noteringarna vi gjorde förr, har varit grunden till våra tankar.

Vi bestämde oss för att ge eleverna några frågor att förbereda samtidigt som vi fyller i Unikum om de når målen eller inte. Inget ovanligt över huvudtaget men det känns väldigt skönt att vi kommit någonstans och nu efter höstlovet kan vi dra igång med våra samtal. Målet är att eleverna ska hålla nästa samtal själva, något vi har bra erfarenheter av.


1. Hur upplever du arbetsklimatet? Hur bidrar du till arbetsro i huset?
2. Kan du hitta och ta till dig all information du får, ex bloggen, google drive? Använder ni er hemma av husets blogg för att ta del av planering och annat?
3. Vad har du för målsättning i årskurs 6? Når du dit? Hur långt har du kommit? Vad ska du göra för att uppnå dit? Vilka svårigheter stöter du på? Hinner du med dina uppgifter?
4. Har du gjort framsteg i något/några ämnen? Vad i så fall? Beskriv och förklara. Vad beror detta på? Vad är nästa steg?
5. Vilka mål skulle du vilja jobba mot den kommande tiden? Hur kan vi lärare hjälpa dig att nå dina mål? Vad kan du själv göra för att nå dina mål? Hur kan dina föräldrar hjälpa dig att nå dina mål?

6. Övriga tankar.