tisdag 28 oktober 2014

Framgångsfaktorer

När vi jobbar med vårt PRIOarbete brukar vi ofta utgå från SKL:s framgångsfaktorer. Så gjorde vi även idag när vi presenterade PRIO för en ny skola. Vi har omarbetat formuleringarna i framgångsfaktorerna något för att de ska passa våra åhörare.
Till varje framgångsfaktor brukar vi ställa en eller ett par frågor som åhörarna får diskutera. 
  • Hur är en bra ledare?
  • Hur lyfter man en kompetent lärare?
  • Vad är höga förväntningar?
  • Har vi höga förväntningar?
  • Hur tar vi reda på hur det går för våra elever?
  • Använder vi det vi har fått reda på?
  • Hur skapar man fungerande relationer?
  • Hur ser ansvarsfördelningen ut på vår skola?
  • Hur fångar vi upp elever med svårigheter/i behov av stöd?
  • Vad har vi för mål på vår skola?
Det är oerhört spännande att vara med om de tankeprocesser som en del av dessa frågor startar. Jag kan absolut rekommendera att diskutera dem i kollegiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar