måndag 21 maj 2012

Elevledda lektioner

Med min nior i franska har vi elevledda lektioner en gång i veckan. En elev får med min hjälp planera en genomgång av antingen grammatik eller ett område med nya ord. De planerar lektionen, gör övningsexempel och sedan någon form av läxförhör. Jag är imponerad över hur de tar till sig ett helt nytt område och sedan ställer sig framför gruppen och presenterar detta.

Något jag tidigt la märke till under dessa lektioner är hur mycket vi lärare påverkar våra elever. Det är häftigt att se hur de använder samma formuleringar som jag brukar göra när jag står framför gruppen. Det är som att höra sig själv men ändå inte. Det känns både lite konstigt och komiskt men naturligtvis gör det mig mycket glad och stolt.

Mathilde går igenom futur simple för sina klasskamrater.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar