onsdag 11 september 2013

1-minutare

Muntlig framställning är något många elever tycker är jobbigt. Det kan också vara lite jobbigt för oss lärare eftersom vi inte vill pressa dem för mycket, vi vill inte tvinga någon och så vidare.

Jag testade i en nia att köra 1-minutare varje vecka. Vi la upp det på så vis att eleverna fick ett nytt ämne varje vecka och i slutet på veckan tog vi en lektion till att prata. Det var alltid samma lektion varje vecka. Det ska inte finnas några oklarheter kring saker som man kan uppleva som jobbiga. De första veckorna pratade vi kring ämnen som inte var så känsliga där eleverna inte behövde blotta sig själva, exempelvis:

 • Bästa boken jag läst
 • Bästa filmen jag sett
 • Favoritmusik
 • Något jag verkligen inte gillar
Sedan gick vi in på lite känsligare ämnen:
 • Mitt gymnasieval
 • Mig själv om 10 år
 • Person jag beundrar
 • Något jag är bra på
 • Förväntningar på mig själv både från hemmet och skolan
 • Något elakt jag gjort
Förra terminen samarbetade jag med två andra lärare och vi bestämde oss att ha 1-minutare som hörde ihop med aktuellt område. Terminens första område var "Ondska" där var ämnena alltid relaterade till ondska, bland annat:
 • Vad är ondska?
 • Kan man vara både ond och god?
 • Onda handlingar jag själv gjort?
 • Ondska i film/böcker
När vi genomför 1-minutarna sitter vi oftast i ring med en iPad eller iPhone där man kan se tiden. Gruppen får gemensamt bestämma om vi ska lotta turordning eller om vi ska gå varvet runt. Det är viktigt att försöka avdramatisera så mycket som möjligt. Om någon inte har något alls att säga eller inte pratar en hel minut sitter vi andra tysta, alla har rätt till sin minut även om man inte kan fylla den. I vissa grupper har vi tillsammans med eleverna bestämt att man inte får ställa några följdfrågor. I en annan är det fullt tillåtet. Detta beror lite på klassrumsklimatet och hur högt eleverna har i tak sinsemellan. 

Vi har också presenterat vad som står om muntlig presentation i kursplan och betygskriterier så att eleverna förstår vad som krävs av dem.

I början knorrades det lite bland eleverna och de ifrågasatte hela idén men nu flyter det bara på och de är fullt inställda på att i slutet av veckan har vi vår 1-minutare. Detta har även spritt sig till andra klasser och årskurser på skolan vilket är jätteroligt. Man kan ju anpassa ämnena precis som man vill.


Min kollega Therese har 1-minutare med sin klass.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar