måndag 17 augusti 2015

Rektorsutbildningen

Den här terminen ska jag börja Rektorsprogrammet vid Umeå Universitet. Det är min andra termin som rektor och jag ser verkligen fram emot att få gå utbildningen. Jag ser fram emot att träffa och lära känna andra som är i samma sits som jag själv.

Första uppgiften inför första kursträffen är att ge en bild av mig själv och mina förväntningar. Detta ska göras genom  tre fotografier och bildtexter:

1. Ett foto som visar någon del av min skola. Berätta något om arbetsplatsen och som jag vill lyfta fram som ett gott exempel på skolutveckling.

Entrén till en av mina skolor - Vallbergaskolan

Vallbergaskolan är en av kommunens två övningsskolor. Detta innebär ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad. Vi tar emot många studenter på VFU och även studenter som kommer ut för att endast testa olika moment de gått igenom teoretiskt, sk VI-dagar. Samarbetet med högskolan gör att lärarna ständigt är tvungna att reflektera kring sin undervisning.2. Ett foto på mig själv i min verksamhet. Presentera mig själv och något jag tycker är stimulerande och positivt i mitt arbete som skolledare.

Välkomsttalet efter sommarlovet. På Vallberga- och Skottorpsskolan.
Som rektor för två jämnstora skolor i närheten av varandra måste jag vara insatt i två mycket olika verksamheter och fundera över det som händer på båda ställena. Jag försöker och kommer försöka presentera styrkorna från båda ställena för att de ska utvecklas och lära av varandra. Jag uppskattar att jobba med skolornas lärare som alla vill mycket och är nyfikna på varandra. Det pedagogiska ledarskapet är det som jag upplever som mest stimulerande - samtidigt som det är det svåraste.


3. Ett valfritt foto där jag beskriver vilka förväntningar jag har inför rektorsutbildningen.

Det som planterats och säljs av eleverna på Skottorpsskolan.

Under bild nr 2 skrev jag om det pedagogiska ledarskapet. Jag hoppas få lära mig mer och utbyta idéer med andra om detta. Jag hoppas på många diskussioner och att det blir ett forum dit vi kan ta med oss erfarenheter och dilemman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar