torsdag 5 februari 2015

Verksamhetsbesök

I varje PRIO-kartläggning jag jobbat med och sett är en återkommande synpunkt att man ser rektor för lite ute i den dagliga verksamheten. I Laholm har vi rektorer fått tre dagar som ska vara vikta åt verksamhetsbesök istället för att sitta på gemensamma möten. Tre dagar kommer inte räcka för att besöka mina medarbetare men det är en bra början.

Mina tankar kring verksamhetsbesöken är först och främst att fokusera på lärandemiljön och individanpassning:
 • skapar läraren en positiv atmosfär, 
 • har läraren positiva förväntningar, 
 • jobbar läraren motivationshöjande, 
 • anpassar läraren undervisningen till eleverna i gruppen,
 • ser läraren till att elever med behov av stöd får det under lektionen
 • varierar läraren undervisning
Jag har även tänkt att diskutera dessa punkter med pedagogerna på lära känna-samtalen som också är aktuella just nu. Jag har både tänkt fråga hur läraren jobbar med punkterna ovan, vilka svårigheter hen stöter på och vilken stöttning hen vill ha för att utveckla sitt arbete.

 

2 kommentarer:

 1. Jättebra! Men jag vill lägga till följande punkt:
  * Är gruppstorleken och individsammansättningen sådan att pedagogen har möjlighet att arbeta på det här viset och ges pedagogen tillräckligt med tid till för- och efterarbete samt reflektionstid ensam o med kollegor, för att utvärdera och eventuellt kunna omarbeta sitt arbetssätt?

  SvaraRadera